...

De verhoging kwam er op vraag van de minister van Volksgezondheid, Maggie De Block. Het programma 'unmet medical needs' maakt het mogelijk nieuwe geneesmiddelen sneller te gebruiken voor zeldzame, levensbedreigende aandoeningen.Tot twee jaar sneller beschikbaarEen aanvraag voor het programma kan ingediend worden tot zes maanden vóór de registratie van het middel door de EMA. Het middel kan daardoor al beschikbaar zijn, twee jaar voordat het het officiële terugbetalingsdossier wordt goedgekeurd.Om in het programma te worden opgenomen, moet het geneesmiddel wel een specifieke procedure doorlopen. Daarbij zal men de zeldzaamheid van de pathologie bekijken, het bestaan van alternatieven, de impact op de levensverwachting en de levenskwaliteit,...De aandoening waartegen het middel gebruik wordt, moet op een lijst staan van 'unmet medical needs' - het middel moet minstens een positieve cohortebeslissing krijgen van het College van geneesheren-directeurs.De lijst van 'unmet medical needs' voor 2016 verscheen onlangs op de website van het Riziv en omvat veertig aandoeningen. Dat de aandoening op de lijst staat, wil nog niet zeggen dat er een programma loopt.Een aanvraag voor een cohortebeslissing moet in de regel komen van het farmaceutisch bedrijf. Maar ook de minister van Volksgezondheid kan een aanvraag indienen.Maximum 20.000 euroDe vraag om een patiënt met het middel behandelen, moet zijn arts voorleggen aan het farmaceutisch bedrijf. De verantwoordelijke arts aldaar speelt de aanvraag, wanneer de patiënt valt onder een lopende cohorte, door aan het College van beneesheren-directeurs.De tegemoetkoming voor het middel, na een positieve beoordeling, bedraagt tot 20.000 euro per jaar per patiënt. De patiënt betaalt niets.De gegevens die verzameld worden tijdens de behandeling kunnen dienen om de doelmatigheid van het middel verder te beoordelen, en kunnen meespelen in het terugbetalingsdossier voor de CTG.