...

Tot dat besluit komt de doorlichting van een aantal vrij in de handel verkrijgbare zelftests door consumentenorganisatie Test-Aankoop. De tests zijn verkrijgbaar via het internet en/of kunnen gekocht worden in de apotheek. Test-Aankoop ging na wat het nut van deze zelftests is. "Wijst de test uit dat er iets aan de hand is dan moet je voor verder onderzoek alsnog naar de dokter. En is het resultaat negatief terwijl je klachten aanhouden dan kan de patiënt toch nog altijd beter naar zijn arts gaan." De tests zijn echter nooit volledig betrouwbaar. De gestelde kwaliteitseisen zijn ook minder streng dan voor klassieke tests. Met andere woorden: ze kunnen zowel een vals positief als een vals negatief resultaat opleveren. Het grootste voordeel van de zelftests is dat ze eenvoudig te hanteren zijn. Daar staat tegenover dat ze duurder zijn en minder nauwkeurig dan een doktersbezoek. Bovendien meten ze slechts één parameter terwijl een gewoon bloedonderzoek een veel completer beeld oplevert.Test-Aankoop nam in een aantal domeinen -gaande van Aids tot zwangerschap- tests onder de loupe en gaf daarbij een beoordeling: 'nuttig', 'beperkt nut', 'betwistbaar' tot 'af te raden'. Vooraf wijst de verbruikersorganisatie er wel op dat het CE-label op een zelftest garandeert dat hij aan bepaalde criteria beantwoordt en dus verkocht mag worden in de EU. Dat impliceert echter niet dat het nut bewezen is. De verbruikersorganisatie is van oordeel "dat de overheid dit zou moeten controleren en dat ondoeltreffende of af te raden tests niet verkocht zouden mogen worden." De zelftests voor HIV en zwangerschap rangschikt de verbruikersorganisatie als 'nuttig'. De test voor darmkanker heeft 'beperkt nut'. Betwistbaar zijn de zelftests voor de opsporing van cholesterol, glutenintolerantie, H. Pylori, ijzertekort, schildklierproblemen en urineweginfecties. Af te raden zijn de zelftests voor allergieën, mannelijke vruchtbaarheid, menopauze, prostaatproblemen en de ziekte van Lyme.