...

Terugbetaling voor postcovidtraject moet eind deze maand rond zijnHuisartsen kunnen heel binnenkort patiënten die 12 weken aan covid lijden, een aangepast behandelingsplan aanbieden. Een werkgroep timmert aan de tekst van een Riziv-overeenkomst, die eind deze maand van kracht zou moeten worden.Het is federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke die graag met het project uitpakt: een Riziv-overeenkomst voor de behandeling van 'long covid' of - zoals de WHO het noemt - postcovid is in de maak.Eerste en tweede lijnVorige week rondde een breed samengestelde werkgroep (zie beneden) het eerste deel van de ontwerptekst af. Dat omvat een definitie van de postcovidpatiënt en een omschrijving van het gepersonaliseerd zorgtraject in de eerste lijn voor de patiënt.Het tweede deel van de overeenkomst moet nog worden afgewerkt. Dat omvat de neurocognitieve screening en de samenwerking met de tweede lijn in de behandeling van postcovid - met name de rol van de expertisecentra.Een postcovidpatiënt is een patiënt die 12 weken na de eerst symptomen van een covidinfectie -- en/of 12 weken nat een positieve covidtest -- nog steeds covidsymptomen vertoont. Daarbij mag er geen andere verklaring zijn voor deze symptomen.De symptomen moeten een merkbare impact hebben op het dagelijks leven van de patiënt. De symptomen kunnen veranderen in de tijd - maar frequent zijn vermoeidheid, kortademigheid en cognitieve dysfunctie.Het KCE werkt nog aan richtlijnen voor de diagnose van postcovid, maar daar wil de Vooruit-minister niet op wachten. Hij hoopt dat de tekst van de overeenkomst snel wordt afgerond en van het Verzekeringscomité van het Riziv op 27 juni groen licht krijgt.Zonder remgeld of supplementenDe huisarts kan de postcovidpatiënt monodisciplinaire zorg aanbieden, dan wel een multidisciplinair behandelingsplan.Monodisciplinaire zorg kan bestaan uit kinesitherapie, logopedie of psychologische zorg.Na de eerste 18 terugbetaalde kinesitherapiesessies kan de huisarts nog 30 extra sessies voorschrijven - over een periode van zes maanden.Na een logopedische balans kunnen 7 interventies worden terugbetaald.Het remgeld op de kinesitherapie en op de logopedie wordt volledig terugbetaald. De zorgverleners mogen geen supplementen aanrekenen.De psychologische ondersteuning vindt plaats binnen de eerstelijnspsychologische conventie.Wanneer de huisarts kiest voor een multidisciplinaire aanpak, werkt hij samen met de betrokken zorgverleners een behandelingsplan op, met doelstellingen voor de patiënt.Naast kinesitherapie, logopedie en psychologische ondersteuning kan de multidisciplinaire aanpak ook ergotherapie en voedingsadvies omvatten.Het team stelt één van de betrokken zorgverleners als zorgcoördinator aan. Deze begeleidt de patiënt van nabij en bouwt de samenwerking uit tussen de eerstelijnspartners en eventueel ook met de arts-specialist.EvaluatieDe overeenkomst zal gelden voor één jaar. Niet dat het na één jaar zal afgelopen zijn voor deze zorg, maar na één jaar plant Vandenbroucke een evaluatie. "Aangezien het om een nieuw syndroom gaat waarover we nog elke dag leren en aangezien het om een volledig vernieuwend zorgmodel gaat, is een evaluatie na één jaar van essentieel belang."Na één jaar wil de minister zien of het multidisciplinair overleg werkt en voldoende tegemoetkomt aan de zorgbehoefte. Het zal na één jaar ook blijken of het terrein appetijt vertoont voor dit zorgmodel.Vandenbroucke ziet het alleszins optimistisch. Hij hoopt dat het model inspirerend werkt voor andere zorgsituaties, bijvoorbeeld voor het traject van een patiënt na een verblijf op intensieve zorg.