...

Het is wellicht de laatste keer dat de telematicapremie in deze vorm kunt krijgen. U maakt het aanvraagformulier aan met uw EMD-software. Dat laadt u dan op via MyRiziv. U moet op uw erewoord verklaren dat u het programma gebruikt voor het beheer van het GMD. Het formulier bevat trouwens ook een statistiekje over het gebruik van het programma.Naar praktijktoelageDe statistiekjes zullen in de toekomst belangrijker worden, want een deel van de premie moet vanaf 2016 variëren met het gebruik dat u van uw pakket maakt. Daarover bevat het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen van dit jaar de volgende passage:"Vanaf 2016 zullen de praktijktoelage en telematicapremie voor huisartsen worden geïntegreerd waarbij naast een vast bedrag ook een variabel bedrag wordt ingevoerd waarbij rekening wordt gehouden met het effectief gebruik van telematica. De reglementering hiervan zal in 2015 in de schoot van de NCGZ worden voorbereid."Het aanvraagformulier voor de premie van 2015 kunt u nog opladen tot 30 april 2016. U kunt de premie maar één keer aanvragen. Een nieuw softwarepakket geeft geen recht op een nieuwe premie.Ook haio's kunnen de telematicapremie aanvragen. Wanneer ze dat doen, eventueel ten voordele van de stagemeester, kunnen ze dat niet opnieuw doen wanneer ze een eigen praktijk starten.Het Riziv verbindt zich ertoe een rechtmatig aangevraagde premie uit de betalen binnen de drie maanden. De termijn voor het aanvragen van de premie van 2014 is verstreken.