...

De commissie verwacht dat het tekort tegen het eind van het jaar zal oplopen tot 14,3 miljard euro, dus bijna 3 miljard meer dan de doelstelling (die eerst was vastgesteld op 11,4 miljard, maar na tussenkomst van de Conseil constitutionnel was opgetrokken tot 11,7 miljard euro). De toename van het tekort is vooral toe te schrijven aan de tak ziekte van de sociale zekerheid. Het tekort in die tak zou ongeveer 7,9 miljard bedragen, wat veel meer is dan verwacht, omdat het tekort de laatste twee jaar veel minder sterk was toegenomen.