...

De Taskforce gaf de gynaecologe, gespecialiseerd in hoogrisocozwangerschappen, zaterdag het woord om deze verandering van koers toe te lichten. Volgens Dehaene wordt het advies van de HGR wel bijgestuurd.De HGR zegt niet dat vaccinatie tijdens de zwangerschap niet kan, maar beveelt deze momenteel alleen aan bij vrouwen met een verhoogd risico, zoals (sommige) zorgverleners.Dokter Dehaene verwees naar de resultaten van een recente publicatie (Mullins E et al. Ultrasound Obstet Gynecol 2021) die de uitkomsten registreerde van de zwangerschap bij vrouwen die besmet raakten met Sars-CoV-2 (vermoedelijk of bevestigd).Het ging om Amerikaanse en Britse registers met 4.005 gevallen. Daarin was sprake van 60% meer vroeggeboorten bij geïnfecteerde vrouwen (12% tussen week 32 en 37), én van een hogere maternale sterfte. Er waren geen verschillen wat betreft doodgeboorte of geboortegewicht - wat betreft verder een slechtere uitkomst voor de baby.Maar zwangerschap is een risico bij covid. Zwangeren lopen een grote gevaar voor opname op intensieve zorgen, voor de noodzaak van invasieve beademing en zelfs extra-corporeale beademing. Vaker neemt men de toevlucht tot een keizersnede.Er zijn bovendien geen reden om aan te nemen dat een vaccin tegen covid onveilig zou zijn - men ziet dit ook niet tevoorschijn komen uit de stroom van data die hierover beschikbaar zijn, onderstreept dokter Dehaene.Het vaccin werkt mogelijk iets minder tijdens de zwangerschap, maar in ieder geval nog beter dan het minimum aanbevolen door de WHO .In het algemeen heeft men al ruime ervaring met vaccins tijdens de zwangerschap, zonder redenen tot ongerustheid.De antistoffen passeren weliswaar de placenta. Ze worden later aan de baby ook doorgegeven via de borstvoeding. Maar dat zorgt alleen maar voor extra bescherming van de pasgeborene.De nevenwerking van het vaccin tijdens de zwangerschap zijn beperkt en van korte duur. Rust en paracetamol zijn afdoende. De kans dat contracties zouden leiden tot vroeggeboorte is in ieder geval zeer klein.Het besluit van dokter Dehaene luidt kortweg dat zwangerschap een reden is om zich te laten vaccineren wegens het risico dat er optreedt bij een infectie.Ook bij een zwangerschapswens is een vaccinatie aan te bevelen, aldus de Gentse gynaecologe.