...

De tarifering per eenheid (TpE) geldt sinds 1 april 2015 voor alle patiënten in woonzorgcentra, en werd geleidelijk ingevoerd. Sommige problemen kunnen opduiken die nadelig zijn voor de patiënt. Overleg tussen de voorschrijvend artsen, de CRA's (coördinerend en adviserend arts van het WZC), de verpleegkundigen en verantwoordelijken in het WZC, en de apotheker moet risico's vermijden en een goede kwaliteit van de zorg verzekeren. Tijdens een vergadering op het kabinet van minister Maggie De Block op 18 januari van dit jaar kwamen de representatieve beroepsorganisaties van artsen en apothekers, samen met het Riziv en het FAGG, overeen om in een document enkele aandachtspunten naar voren te schuiven. De veilige toediening van geneesmiddelen en de correcte methoden om de kwaliteit te waarborgen, bieden kansen voor een het lokale overleg die de verschillende genoemde partijen moeten grijpen. Het geneesmiddelenvoorschrift van de arts is de basis van het behandelingschema. Het voorschrift wordt gemaakt vóór de aflevering van het middel. Nood breekt misschien een enkele keer wet, maar zoiets blijft de uitzondering. De wet verplicht de arts de posologie duidelijk op het voorschrift te vermelden. Het is een goede praktijk ook de duur van de behandeling mee te delen. Zo kan men het behandelingsschema makkelijk up-to-date houden. En het middel toedienen precies zoals de arts het bepaalt. De tarifering en facturatie stemmen exact overeen met wat de patiënt krijgt. De apotheker wordt van iedere wijziging meteen op de hoogte gebracht. Duidelijke afspraken tussen de betrokkenen regelen de communicatie.Door een constructieve dialoog bouwt men dus samen aan hetzelfde doel. Iedereen houdt zich verder aan de afspraken rond het afleveren van het voorschrift, de manier waarop informatie wordt doorgegeven, het gebruik van het therapeutisch formularium, de omgang met de medicatie (breken van tabletten), het voorschrijven op stofrnaam, de toestemmingen voor hoofdstuk IV-middelen, enzovoort. Het document werd ondertekend door de AADM, Bvas/Absym, Kartel, Modes, GBO, FAG, APB, Ophaco, Riziv en de minister.U kunt het onder meer downloaden van de website van het Riziv.