...

De tabel hebben we dit jaar geactualiseerd en wat uitgebreid. De verschillende tarieven voor raadplegingen en voor (huis)bezoeken werden op een rijtje gezet. De tarieven voor een bezoek buiten de normale uren, en de toeslagen die u dan bij een consultatie mag aanrekenen werden mee in de tabel opgenomen.De terugbetaling en het remgeld dat de patiënt zelf moet betalen is vaak verschillend naargelang de situatie: de leeftijdscategorie van de patiënt, het recht dat hij eventueel heeft op een voorkeurstarief, de vraag of hij bij u een GMD heeft of niet. Dat kunnen we jammer genoeg niet allemaal in een handige tabel weergeven.In deze versie van de tabel zetten we ook de verschillende nomenclatuurnummers voor het GMD op een rijtje. Vanaf dit jaar zijn twee nieuwe nummers in voege: het openen en het verlengen van een GMD via MyCareNet - voor het geval dat u beslist voortaan dit systeem te gebruiken. Maar in de praktijk zult u deze nummers normaal gezien zelden moeten noteren.Voor een PDF-bestand met de tabel klikt u hier.