...

Het tekort aan verpleegkundigen opvangen door buitenlandse werknemers aan te trekken, is geen doelstelling van het Vlaamse beleid, maar het is wel een realiteit waar ook de Vlaamse overheid moet op inspelen.Vlaams parlementVerschillende parlementsleden stelden de Vlaams Minister van Gezondheid en Welzijn vragen over de omstandigheden waarin buitenlandse verpleegkundigen worden tewerkgesteld. Volksvertegenwoordiger Griet Coppé (CD&V) informeerde daarbij ook naar de taalkennis.Jo Vandeurzen liet een enquête uitvoeren bij 1.236 ziekenhuizen, woonzorgcentra en diensten voor thuisverpleging. Er kwamen 443 antwoorden binnen (35,8%). Daaruit bleek dat 18,7% van deze instellingen buitenlandse verpleegkundigen in dienst had genomen. Bij een klein derde gaat het om meer dan twee personen.Uit het antwoord blijkt dat er vooral verpleegkundigen worden aangetrokken uit Roemenië (34,1%), Polen (30,6%) en de Filippijnen (16,5%).Is taalnorm wettelijk? De kennis van de buitenlandse verpleegkundigen wordt in de regel als ondermaats gezien. In de helft van de gevallen organiseerde de instelling zelf nog een extra taalopleiding bij de aankomst van de werknemer. Voor een vijfde van de betrokken instellingen vormen de taalproblemen een reden om geen werknemers uit het buitenland meer aan te trekken.Minister Vandeurzen laat nu door het Agentschap Zorg en Gezondheid onderzoeken of een taaltest mogelijk is. Het opleggen van een taalnorm moet getoetst worden aan de Grondwet en de Europese regelgeving. Mevrouw Coppé onderstreept het belang van een goede communicatie in de zorgsector. "Een taaltest mag niet bestraffen, maar moet de rechten van de kwetsbare werknemers versterken."