...

Iedereen associeert BOB-campagnes met de politie. Maar ook huisartsen zijn belangrijke partners in dit verhaal. Vaak zijn zij het immers die de bloedtesten uitvoeren bij chauffeurs die een positieve ademtest afleverden. Logisch, vindt het SVH, al zorgt de praktische invulling van die taak voor behoorlijk wat wrevel.In een open brief aan Annemie Turtelboom (Open VLD, minister van Justitie), Joëlle Milquet (CDH, minister van Binnenlandse zaken) en Steven Vanackere (CD&V, minister van Financi) maakt het SVH zíjn balans van de BOB-campagnes.Wanneer politiediensten een arts opvorderen voor een bloedtest, wordt heel vaak een beroep gedaan op de huisarts. Dr. Herman Moeremans, voorzitter van het SVH, wijst erop dat de opvorderingen meestal 's nachts plaatsvinden - tijdens de wachtdienst dus. "En een huisarts die wachtdienst doet, heeft geen compensatie ... en zal vaak de volgende dag zijn of haar gewone dagtaak opnemen. Dat maakt zo een opvordering verre van evident. Al zal de huisarts zijn of haar taak bij die opvordering steeds consciëntieus vervullen."PapierwerkMoeremans stipt echter drie zaken aan die voor wrevel zorgen. Ten eerste laat de betaling voor dergelijke opdrachten erg lang op zich wachten. Ten tweede krijgt de huisarts slechts peanuts voor zijn of haar prestatie. En als laatste, niet onbelangrijke punt zorgt elke tussenkomst bij de politie voor een boel extra papierwerk, "noodzakelijk om ooit te mogen verwachten dat er een vergoeding volgt".In 2008 stelde het SVH bovenvermelde problemen al aan de kaak, maar praktische problemen stonden een oplossing toen in de weg. Nu biedt het syndicaat zélf een concreet alternatief aan: laat de opgevorderde huisarts een attest voor verstrekte hulp uitschrijven én laat de betrokken politiebeambte het geldende tarief meteen uitbetalen. Een politiestempel op het attest moet duidelijk maken dat terugbetaling niet op zijn plaats is. En het uitbetaalde bedrag kan meteen aan de boete worden toegevoegd.