...

Het SVH reageert op het voorstel van minister Vandeurzen om de huisarts een attest te laten opmaken voor onthaalouders en personeel in de kinderopvang. "Onze kinderen zijn natuurlijk belangrijk", stelt voorzitter Herman Moeremans. "Maar Pfizer berekende enkele jaren geleden dat administratieve taken 30% van de workload van de arts uitmaken. Tegen die achtergrond is ieder attest er een te veel."Het SVH vindt dat dit overkomt als nog maar eens een extra (gratis) service door de huisarts. Wie moet dit betalen? "Ons principe is dat wie een attest vraagt, er ook voor betaalt.". Maar wordt hiervoor ook een budget vrijgemaakt door Kind en Gezin, en bij uitbreiding de Vlaamse overheid? Of moet de huisarts de geleverde prestaties maar als 'verstrekte zorg' doorrekenen aan het Riziv?En dan de inhoud van het attest. Er wordt gevraagd naar de aanwezigheid van diabetes. Dat veronderstelt een eventueel bloedonderzoek. En ook cardiovasculaire aandoeningen moet de dokter opgeven. Moet dan een ECG worden afgenomen? Sowieso leidt dat tot verschillende consults voor hetzelfde attest.Regelneverij?Het SVH heeft verder dezelfde inhoudelijke bezwaren die andere organisaties al opgaven (zie onze vorige editie). Een voorbeeld. Het attest vraagt naar "aandoeningen van het zenuwstelsel - met inbegrip van epilepsie, psychische aandoeningen, gebruik van antidepressiva en psychofarmaca, alcohol- en drugsverslaving".Hoe moeten we dit uitsluiten of onderzoeken, vraagt Herman Moeremans zich af. "En wat gebeurt er met deze informatie, bijvoorbeeld als we iemand eens een antidepressivum voorschrijven? Vormt het verstrekken van deze gegevens aan de werkgever geen inbreuk op de vertrouwensrelatie?" De SVH-leider vraagt zich dan ook af of een dergelijk geschiktheidsonderzoek niet eerder moet worden toevertrouwd aan een afzonderlijke dienst. De bezwaren tegen het voorstel maakte het SVH ondertussen ook via een brief bekend aan de minister.