...

AADM stuurde voor de Nationale Commissie al een mededeling rond dat ze tegen het voorstel zou stemmen. AADM wilt dat het conventiestatuut van de huisarts bepalend wordt: past de huisarts de tarieven uit het akkoord artsen-ziekenfondsen toe, dan mag het lab geen supplementen vragen.Maar Bvas-voorzitter Marc Moens verdedigt het voorstel dat voorlag op de Nationale Commissie: "Toen AADM de mededeling rondstuurde was de tekst van het akkoord er nog niet. In de werkgroep die het voorstel uitwerkte, was AADM niet aanwezig. Ze konden het dus hooguit hebben van horen zeggen."Geen algemeen verbod mogelijkWaarover gaat het juist? Het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen bepaalt dat de Nationale Commissie tegen het eind van deze maand een voorstel indient dat een verbod invoert op supplementen in de klinische biologie, pathologische anatomie en genetica zoals bepaald in de GVU-wet (artikel 73 §1/1).De administratie van het Riziv analyseerde de situatie en komt tot de vaststelling dat het niet kan gaan om een algemeen verbod op supplementen. Wel waren er een aantal onduidelijkheden en stelde een werkgroep van de Nationale Commissie een aantal maatregelen voor.Mogelijkheden beperkt "Het voorstel verbiedt bijvoorbeeld nog supplementen te vragen bij forfaitaire honoraria. Dat verbod geldt nu al in de ziekenhuizen."Volgens dr. Moens beperkt dat wel heel sterk de mogelijkheid op het vragen van supplementen. "Bij de prestaties die je nog kunt rekenen gaat het in de klinisch biologie doorgaans om erg kleine bedragen: 0,25 of 0,50 eurocent. Daar kun je nog moeilijk supplementen op gaan rekenen."Achterdeurtjes sluiten In het voorstel dat op de Nationale Commissie ligt, wordt de methode van factureren aangepast - de zorgverstrekker die de prestatie levert moet zijn identificatienummer vermelden."Nu gebeurt het wel dat de meest klinisch biologen in het lab geconventioneerd zijn, maar één niet. Die laatste factureert alle prestaties en kan een supplement vragen.""Maar dat zal voortaan niet meer mogelijk zijn. Wie de prestatie uitvoert, moet die ook factureren", zo licht dr. Moens toe.Administratieve waanzin "Wat AADM vertelt over administratieve waanzin is flauwekul", zegt Marc Moens. "Huisartsen weten goed welke laboratoria nog supplementen vragen. Als ze toch met een dergelijk laboratorium blijven werken is dat eigen keuze. Misschien levert het laboratorium goede service of zijn ze erg tevreden over de ondersteuning."Het gebeurt ook dat laboratoria voorschrijvende artsen andere voordelen bieden. "De zogenaamde dichotomie is mij al jaren een doorn in het oog," stelt dr. Moens. "AADM moet die maar aan de kaak stellen."Uitgesteld "Over het voorstel zijn ten slotte geen stemmen uitgebracht. Voorzitter Jo De Cock zag dat de meningen te verdeeld waren. Het verdict zal pas op de volgende commissie vallen."De ziekenfondsen waren tijdens de Commissievergadering tegen, hoewel ze zich volgens Moens in de werkgroep wel in het voorstel konden vinden. Jo De Cock zal ondertussen nog wat diplomatie gebruiken, vermoedt hij.Als het voorstel er door komt, zal het Riziv op de website ook een lijst van de laboratoria publiceren die werken met artsen die niet allen volledig geconventioneerd zijn.