...

Er komt voor huisartsen na de zomer een nieuw nomenclatuurnummer (103095) voor een 'ongewone raadpleging of huisbezoek'. Dat zou een extra honorarium opleveren van 20 euro, zonder remgeld. De arts zal dat kunnen aanrekenen in twee situaties:Het nomenclatuurnummer is een uitvloeisel van de lange discussies die gevoerd zijn over het langdurig consult bij de huisarts. Na veel palaver kwam dit voorstel uit de bus. Het voordeel voor de ziekteverzekering was vooral dat het budget dat voor deze situaties opzij moest worden gezet, vrij precies te berekenen was (zie ook AK2391).Het Verzekeringscomité van het Riziv keurde vorig jaar begin mei dit voorstel goed. Sindsdien werd er niets meer over gehoord.Toen Domus Medica er in maart dit jaar bij het Riziv naar informeerde, bleek dat het voorstel bij de minister van Begroting zat. In eerste instantie was het dossier daar onvolledig behandeld geweest, en het moest daarom terug naar de betrokken diensten van die minister.Eind juni, na aandringen van het Riziv, kwam de goedkeuring van Begroting. Nu is er nog een advies nodig van de Raad van State. De publicatie in het Staatsblad, als alles goed verloopt, volgt wellicht na de zomer.Domus Medica noemt deze prestatie, met enige wishful thinking over de uitbreidingsmogelijkheden ervan, het 'nomenclatuurnummer vroegtijdige zorgplanning' (zie AK2405).