...

Het wetsontwerp van minister Onkelinx zou de contingentering in de studies geneeskunde en bovengenoemde specialisten afschaffen in 2020. Zo wil de regering voorkomen dat er een tekort aan huisartsen en specialisten komt. Het ontwerp is al meteen onderwerp van kritiek. Zo wil Onkelinx volgens critici het overschot aan artsen in het Franstalige landsgedeelte regulariseren, Franstalige artsen die overigens dikwijls in Vlaamse ziekenhuizen terecht komen.AfdankertjesDe decanen geneeskunde van de Vlaamse universiteiten vrezen dan weer dat het afschaffen van de contingentering de kwaliteit van de opleiding niet ten goede zal komen. Want de numerus clausus zorgt nu voor hoge slaagcijfers in het eerste jaar.En nu kanten ook de studenten zich tegen het voornemen van Onkelinx. "De plannen zijn tot stand gekomen zonder inspraak van universiteiten, artsenorganisaties en studenten", zegt Benjamin Denoiseux, voorzitter van het VGSO. Nog volgens de studentenorganisatie zal het afschaffen van de contingentering geen oplossing bieden aan het artsentekort."Maar er zullen wel nefaste gevolgen zijn", vervolgt Denoiseux. "De reputatie van de richtingen waarin de contingentering wordt afschaft, zal worden geschaad. Ze krijgen het etiket afdankertjes opgeplakt. Ook is het nu dikwijls al moeilijk de contingentplaatsen ingevuld te krijgen. Ruimte vul je niet in door meer ruimte te creëren. Beter worden deze beroepen opgewaardeerd en meer aantrekkelijk gemaakt."Daar komt volgens het VGSO nog bij dat de universiteiten nu al over een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikken. "Er zijn dus onvoldoende plaatsen om extra studenten op te leiden."OplossingenDe geneeskundestudenten zien de oplossing voor de contingenteringsproblematiek op twee vlakken. "Ten eerste: de opwaardering van de werkomstandigheden, om deze volwaardige specialisaties aantrekkelijker te maken. En ten tweede het opmaken van een correct medisch kadaster, dat het aantal artsen, hun activiteit en hun spreiding over verschillende regio's in beeld brengt. Want tot op dit ogenblik werd enkel nattevingerwerk uitgevoerd."