...

Het aantal nieuwe gevallen nam in de de periode van 27 september tot 3 oktober toe tot gemiddeld 2.945 per dag, wat een stijging is van het zevendaags gemiddelde met 19%.Het reproductiegetal Rt berekend op het aantal nieuwe gediagnosticeerde gevallen daalde wel lichtjes tot exact 1,1.Het aantal patiënten dat wegens covid in het ziekenhuis werd opgenomen bedroeg van 30 september tot 6 oktober gemiddeld 104 per dag, wat een stijging van het zevendaags gemiddelde is met 24%.Op 6 oktober lagen er 1.427 mensen met covid in het ziekenhuis - wat bijna een derde meer is dan de weer ervoor. 74 daarvan lagen er op intensieve zorg - een toename met 45%.Beheersniveau 2Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts wegens vermoeden van covid steeg in week 39 (we beginnen nu week 41) tot 39 contacten per 100 0000 inwoners per dag, in vergelijking met 36 contacten in de week daarvoor (huisartsenbarometer).De incidentie van raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige klachten bleef ook stabiel, met 159 consulten per 100 000 inwoners per week (Peilpraktijken).In de woonzorgcentra stijgt het aantal nieuwe gevallen en het aantal nieuwe ziekenhuisopnames onder de bewoners. Ook het aantal nieuwe gevallen onder personeelsleden neemt toe en er doen zich meer clusters voor.De mortaliteit door covid stijg licht met 10% (4,6 gevallen per dag). Het aantal sterfgevallen in woonzorgcentra is heel laag (zevendaags gemiddelde bedraagt zelfs 0).Het aantal dagelijks gemiddeld uitgevoerde tests blijft oplopen, tot 12.778 per dag (gemiddelde voor 27/9 tot 3/10) - de positiviteitsratio is 23,8%.De effectiviteit van vaccinatie van de eerste boosterdosis bij mensen van 65 jaar en ouder wordt geschat op 76,3% tegen ziekenhuisopnames en 83,8% tegen opnames op intensieve zorg gedurende de eerste 50 dagen na toediening, meldt Sciensano. De vaccinatiegraad voor de tweede boosterdosis bedraagt in heel België 58,2% bij personen tussen 65 en 84 jaar en 61,6% bij personen ouder dan 85 jaar.Vorige week woensdag schatte de RAG in dat de epidemiologische situatie in België zich op beheersniveau 2 bevindt, met stijgende besmettingscijfers en ziekenhuisindicatoren.