...

Dat alles blijkt uit een nieuw rapport dat de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) eerder deze week voorstelden. Sterfte De leeftijdsgecorrigeerde sterfte in de VS daalde tot een historisch dieptepunt met 741 overlijdens per 100.000 personen in 2009. Dat was een afname met 2,3% versus 2008. Meteen het tiende jaar op rij dat de sterfte in de VS daalt. In absolute cijfers waren er in 2009 2,4 miljoen overlijdens in de VS, of 36.336 minder dan in 2008. Levensverwachting De levensverwachting van kinderen die in 2009 in de VS werden geboren, bedraagt 78,2 jaar (75,7 jaar voor jongens en 80,6 jaar voor meisjes). Ook hier was er een toename met 0,2 jaar versus 2008 en werd er meteen een historisch hoogtepunt bereikt. De levensverwachting voor blanken nam toe met 0,2 jaar terwijl ze voor zwarten niet wijzigde, wat de kloof tussen beide bevolkingsgroepen groter maakt. Doodsoorzaken Het CDC-rapport merkt ook op dat zelfdoding in de top tien komt van belangrijkste doodsoorzaken en in plaats van bloedvergiftiging de tiende plaats inneemt. Dat komt door een lichte toename van het aantal gevallen van zelfdoding (36.547 gevallen in 2009 vs 35.933 in 2008) gecombineerd met een afname van het aantal gevallen van septicemie (35.587 in 2009 vs 35.961 in 2008).De top-15 van belangrijkste doodsoorzaken is niet gewijzigd. Op de eerste plaats blijven hart- en vaatziekten staan, hoewel het aantal overlijdens in deze categorie daalde, net als in 9 andere van de 15 andere belangrijkste doodsoorzaken.