...

De Staten-Generaal van de geestelijke gezondheidszorg, die stakeholders, beroepsverenigingen, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers, patiëntenkoepels, ... in de ggz-sector vertegenwoordigt, presenteerde het plan nadat vorige week de 'resolutie voor laagdrempelige en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg' in de Kamer werd goedgekeurd. Uitgangspunt van die resolutie, ingediend door Els Van Hoof (CD&V), is dat de geestelijke gezondheidszorg "op een gelijkwaardige manier benaderd wordt inzake toegankelijkheid, kwaliteit, nabijheid en betaalbaarheid, en niet ondergeschikt blijft aan de somatische gezondheidszorg". Daaraan koppelt de resolutie een budgettair groeipad om een groter deel (10%) van het federale gezondheidszorgbudget tegen 2030 te investeren in de geestelijke gezondheidszorg.In een persbericht zegt de Staten-Generaal verheugd te zijn met de goedkeuring van de resolutie. "Maar een budgetstijging op zich is niet voldoende. Er zijn kwalitatieve ingrepen nodig", klinkt het.Daartoe presenteert de organisatie een 'masterplan voor de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg'. In het document worden de afgelopen coronamaanden aangegrepen als kantelpunt. "De coronacrisis heeft de geesten versneld doen rijpen: geestelijke gezondheid is geen zaak van strikt afgebakende doelgroepen, beleidsdomeinen of zorgsectoren, maar van een volledige samenleving. Dit moment van collectief inzicht willen we benutten." Concreet wil de Staten-Generaal werk maken van: 1. een maatschappelijke attitudeverandering tegenover geestelijke gezondheid;2. een emancipatie en normalisering van de geestelijke gezondheidszorg;3. een geestelijke gezondheidszorg die elke zorgvraag benadert in het bio-psychosociaal model dat somatische en psychische aspecten en de context van de persoon verenigt;4. een sensibilisering en responsabilisering van alle te betrekken actoren die zich ook buiten de strikte geestelijke gezondheidszorg bevinden;5. een met de overheid overeengekomen trajectplan voor besteding van een groter aandeel in de gezondheidsmiddelen voor geestelijke gezondheidszorg;6. een verdere hervorming van de ggz-sector waarin netwerken patiëntgestuurde zorg bieden en aandacht hebben voor hun familie en context;7. een performante en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg voor iedereen met psychische of verslavingsproblemen met bijzondere aandacht voor kinderen en jeugdigenen tot slot 8. blended care, kleinschaligheid en andere creatieve oplossingen.Voor de realisatie van deze korte en langetermijndoelstellingen, schuift de organisatie drie speerpunten naar voor:De volgende Staten-Generaal vindt plaats op 20 maart 2021 in Antwerpen.