...

Voor dezelfde periode is het reproductiegetal Rt, berekend op basis van het aantalgediagnosticeerde gevallen, verder lichtjes gedaald - het bedraagt nog 0,731).Ook het aantal uitgevoerde tests nam af, met nog een gemiddelde van 7.880 per dag. De positiviteitsratio bedraagt thans 25,4% - en lag nog ruim boven de 30% een maand geleden.Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames per dag nam van 12 tot 18 augustus opnieuw af met 12% ten opzichte van de voorgaande periode van 7 dagen. Per dag belanden in ons land nog gemiddeld 87 patiënten met covid in het ziekenhuis. Op 18 augustus lagen er nog 88 patiënten met covid op intensieve zorg (- 8%).De covidmortaliteit bleef stabiel. Sterfgevallen worden voornamelijk in het ziekenhuis gemeld.Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor vermoeden van covid is in week 32 verder gedaald (13 contacten deze week per 100.0000 inwoners per dag, in vergelijking met 19 contacten in de week daarvoor. De incidentie van raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige klachten is over het algemeen nog stabiel gebleven, met 105 consulten per 100 000 inwoners per week.In de woonzorgcentra blijft het aantal nieuwe gevallen onder de bewoners én onder de personeelsleden een dalende trend vertonen, evenals het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen wegens covid van bewoners en het aantal clusters. Het risico om in het ziekenhuis opgenomen te worden en op intensieve zorg te belanden licht bij mensen van 65 jaar en ouder die een boosterdosis hebben gekregen, respectievelijk 85,3% en 84,5% lager dan bij mensen uit dezelfde leeftijdsgroep die volledig gevaccineerd zijn maar geen boosterdosis ontvangen hebben (niet-gecorrigeerde waarden).