...

De Bvas vindt het goed dat de ministerraad het voorstel van Sociale Zaken heeft aanvaardt om artsen die een gevaar vormen voor de patiënt in hoogdringende gevallen te schorsen. Als daarvoor een reëel risico bestaat, moet het de arts onmogelijk worden gemaakt nog verder schade te berokkenen - zo deelt het artsensyndicaat mee.Ook arts heeft fundamentele rechtenMaar de Bvas maakt zich ook wel zorgen over een eventueel "verkeerd gebruik" van dit soort maatregelen, en over "ongegronde excessen". De arts moet ook garanties kunnen krijgen, en eventueel op schadevergoedingen aanspraak kunnen maken "indien zo een tijdelijke maatregel werd genomen op basis van klachten of beschuldigingen die later ongegrond blijken."De Bvas neemt er nota van dat de ministerraad de nieuwe procedures exclusief toevertrouwd aan de Provinciale Geneeskundige Commissies - en daarmee langdurige procedures bij onder meer de raden van de Orde kortsluit.Maar het vermoeden van onschuld en de bescherming van iemands reputatie zijn evengoed fundamentele waarden. Ze moeten verdedigd worden samen met de bescherming van de patiënt tegen ernstige bedreidigingen - aldus de mededeling van de Bvas.