...

Het is dokter Jan Stroobants, voorzitter van BeCEP en spoedarts van ZNA Antwerpen die zich namens de spoedartsen distantieert van de 1733-triage. Een paar weken geleden vertelde huisarts Chris Van Der Mullen van de werkgroep 1733 in Artsenkrant dat spoedartsen en huisartsen in de werkgroep van FOD Volksgezondheid een consensus hadden bereikt over een nieuw Regulatiehandboek. Dat 'handboek' moet dienen om zowel de oproepen naar het nummer 112 als die naar 1733 te 'triëren'.De operator van de centrale besluit dan met behulp van een gedigitaliseerde versie van het handboek welk middel wordt ingezet, van een MUG tot verwijzing naar het gewone spreekuur.Maar Jan Stroobants ontkent dat de spoedartsen het met dit principe eens zouden zijn. In plaats van over het Regulatiehandboek spreekt hij over "dr. Google".Hij vindt het eigenlijk een gevaarlijke situatie dat een operator in de telefooncentrale kan beslissen om een ambulance uit te sturen, dan wel het advies kan geven om naar de wachtpost te gaan, of om thuis te blijven.Minister De Block die in De Ochtend op Radio Eén te gast was, werd meteen om een reactie gevraagd op de kritiek van de spoedarts.Ze antwoordde dat ze bereid was om met de spoedartsen in gesprek te gaan. Maar ze vond dat wanneer iemand die met een hartinfarct of beroerte naar 112 belt geholpen wordt door een operator, iemand die met een snotneus of een splinter naar de 1733 belt daar ook een operator aan de lijn mag krijgen.Ze vindt dat de 1733 een kans moet krijgen.Lees ook de reacties in "Hoe sneller 1733, des te beter".