...

Alleen de kleinste opleider, de VUB, ontsnapt daaraan. Als de drie groten een verbeterplan indienen, kunnen ze nog aan een voorlopige accreditatie geraken voor drie jaar, zo niet moeten ze in september de boeken sluiten. Dat wordt officieel bekend op 16 mei.De zwaarste verwijten van de visitatiecommissie die deze opleidingen doorlichtte, slaan op de arbeidsomstandigheden waarin de specialisten in opleiding vaak moeten werken, op de gebrekkige docentenscholing en op het feit dat de student zelf zijn "opleidingsportfolio" nauwelijks kan managen. De dominantie van het aloude meester-leerlingmodel speelt daarin een grote rol.De drie geviseerde universiteiten vinden het negatieve oordeel onterecht en verdedigen zich met de stelling dat de commissie zich te veel baseert op het "Maastrichtse model". Volgens dat model stuurt de student met grote zelfstandigheid zijn eigen opleiding, terwijl "het Vlaamse model het goede van het meester-leerlingmodel bewaart". Ze voeren ook aan dat hun opleidingen al beoordeeld werden terwijl ze nog in volle ontwikkeling waren.De verschillende organisaties die betrokken zijn bij de beoordeling, zwijgen tot 16 mei. Ook de Vlaamse minister van Onderwijs weet officieel niets. Pascal Smet (sp.a): "Dat de politiek niet kan interveniëren, is essentieel in een onafhankelijke kwaliteitszorg."