...

Op basis van de actieve huisartsen en de verwachte vergrijzing van de populatie zal het aantal patiten per huisarts met 67% toenemen in Luxemburg en het arrondissement Dinant, aldus Flamg-voorzitter Sterkendries. Idem dito voor andere regio's of zelfs erger.Tot daar kan Herman Moeremans zijn Waalse collega volgen. Toch plaatst hij enkele kanttekeningen. Zo is een stijging van het patitenaantal met 67% niet hetzelfde als eenzelfde stijging van de werkdruk. De specialisten nemen in een immens tempo heel wat huisartsenwerk over. Wellicht holt deze 'pseudo-eerstelijn' ook huisartsentaken uit in Luik en Luxemburg, vermoedt hij. SteunSterkendries ziet de oplossing in een grondige hervorming van de wacht. 's Nachts moet de spoed het overnemen. Maar dat ziet Moeremans helemaal niet zitten. Stoot je de huisartsenwachtdienst af, dan gooi je de handdoek in de ring voor de spoed. "Het groeiende huisartsentekort kun je maar oplossen door ook de toenemende specialistenplethora tegen te gaan en zo het huisartsenterrein te vrijwaren." Daarmee moet voldoende financie steun voor huisartsen gepaard gaan. Het syndicaat betreurt dat je daarvan niets terugvindt in de huidige conventie.