...

Eerder deze week zette het Verzekeringscomité van het Riziv nog het licht op groen voor een nieuwe revalidatieovereenkomst met de multidisciplinaire diagnostische centra voor CVS. "Dat is alvast een erg positief signaal en een boodschap van erkenning voor de patiënten", reageert professor dokter Dirk Vogelaers van het CVS-referentiecentrum UZ Gent.Stiefmoederlijke behandeling Voor de politieke initiatiefnemers van de ronde tafelconferentie mag het best wat meer zijn. "Een deel van de medische wereld trekt het bestaan van de ziekte nog steeds in twijfel en situeert de oorzaak vaak in de psychologische sfeer. De WHO heeft de ziekte al lang erkend.Ook heel wat andere landen nemen maatregelen om de stiefmoederlijke behandeling van CVS tegen te gaan. Alleen in ons land blijft het stil", stelt SP.A. kamerlid Maya Detiège. "Patiënten met CVS worden nog vaak van de ene specialist naar de andere gestuurd en moeten vaak op eigen houtje op zoek naar hulp."Vorming voor de eerste lijn De partij sleutelt daarom aan een resolutie waarin aandacht wordt gevraagd voor een betere vorming voor de zorgverstrekkers uit de eerste lijn. De overheid moet middelen vrijmaken om huisartsen, psychologen en kinesisten beter op te leiden om patiënten met dit type van chronische vermoeidheidsklachten op te vangen. De huisarts moet op termijn uitgroeien tot een spilfiguur in het behandelingstraject van de CVS-patiënt. Dat mag zich niet beperken tot het puur medische luik maar moet ook aandacht besteden aan de socio-professionele reïntegratie van de CVS-patiënt.ErkenningVolgens staatssecretaris John Crombez, wiens broer zelf CVS-patiënt is, is het mogelijk om vanuit de federale regering de maximumfactuur van de patiënten te plafonneren. "Dat betekent wel dat er eerst werk moet worden gemaakt van een betere erkenning." Het gebrek aan erkenning zit heel wat patiënten erg hoog, wat te merken was aan de soms agressieve toonzetting van de tussenkomsten. "De controverse over de oorzaken van CVS is nog lang niet opgelost. Maar daarop focussen helpt de patiënten niet vooruit. We kunnen beter investeren in meer wetenschappelijk onderzoek als basis voor de behandeling", aldus professor Vogelaers.