...

Unisoc vertegenwoordigt de werkgevers uit socialprofitsector, die samen 714.127 werknemers tewerkstellen, waarvan 243.977 in de gezondheidszorg - de grootste helft daarvan in Vlaanderen. De nonprofitsector is een belangrijke motor van tewerkstelling in onze economie. Ze vult belangrijke maatschappelijke behoeften. In Vlaanderen vertegenwoordigt Unisoc - via Verso - onder meer Zorgnet-Icuro en het Witgele Kruis, maar ook de ziekenfondsen, het onderwijs, enzovoort.De socialprofitwerkgevers verwachten van de overheid rechtszekerheid, continuïteit van beleid en een werkbaar financieel beleid. De besparingsdrift van de afgelopen jaren zet de toegankelijkheid van de socialprofitsector voor de burger zwaar onder druk. Op termijn kan dit de kwaliteit van de dienstverlening in gevaar brengen. Beleidsinstanties moeten rekening houden met het stijgend belang van de socialprofitsectoren. De nonprofitsector verwacht van de volgende federale regering dat ze haar invloed aanwendt om het sociaal overleg te moderniseren.Een greep uit de aanbevelingen: