...

"Ziekenfondsartsen laten zich om de tuin leiden door patiënten die doen alsof ze arbeidsongeschikt zijn. De artsen doen wel hun best, maar doordat ze op de verkeerde manier werken, kunnen ze geen juist oordeel vellen. Ze baseren zich te veel op papieren (briefjes van de huisartsen, verslagen van de specialist, ...), terwijl ze beter rechtstreeks contact zouden opnemen met de huisarts of de specialist. Die laatste kan dan eventuele twijfels over de arbeidsongeschiktheid van een patiënt uiten." Dat vertelt huisarts dr. Rufy Baeke, ondervoorzitter van het SVH, vandaag in de Corelio-kranten.'Rol van overheid'Bij het Partena Ziekenfonds zijn ze niet blind voor de tekorten in het systeem. "Dr. Baeke heeft deels gelijk als hij zegt dat er misbruiken kunnen plaatsvinden", geeft Joeri Staessen, BU manager en lid van het directieteam van het Partena Ziekenfonds, toe. "Daarom pleiten ook wij voor nóg meer samenspraak tussen enerzijds adviserend geneesheren en anderzijds huisartsen en specialisten. Maar het probleem volledig oplossen, zal dat niet doen."Staessen kijkt daarvoor onder meer naar de overheid. "Die moet voor alle ziekenfondsen transparante benchmarks voorzien voor het aantal primair zieken, invaliden en hertwerkstellingen. Op die manier kunnen wij evalueren of onze cijfers voldoen of afwijken van de norm."'Actie van N-VA'Volgens Baeke werken bazen van ziekenfondsen misbruik mee in de handen. Te streng zijn zou patiënten wel eens naar een andere mutualiteit kunnen jagen, stelt hij. "Vooral het socialistisch ziekenfonds laat misbruik met een extreme tolerantie toe", voegt hij er nog toe.Een uitspraak waar ze bij de ziekenfondsen allerminst mee kunnen lachen. "Die beschuldigingen ontkennen wij met klem. Deze aantijgingen lijken ons vooral ingegeven door politieke doeleinden", gaat Urbain Van Dormael, woordvoerder van de socialistische mutualiteiten, in het verweer. "Dr. Baeke is niet enkel ondervoorzitter van het SVH, maar ook van de N-VA in Kaprijke. Zijn uitspraken maken volgens ons dan ook deel uit van een grootscheepse campagne van de N-VA tegen het Riziv en de ziekenfondsen."Cijfers?"Dat de socialistische mutualiteiten geviseerd worden, slaat trouwens op niets", aldus nog Van Dormael. "Wij vragen dr. Baeke vriendelijk om zijn stelling te onderbouwen met cijfers. Uit onze data blijkt immers dat bij ons geen sterkere stijging plaatsvindt qua arbeidsongeschikten dan bij andere ziekenfondsen. En dat terwijl wij wel een ander ledenprofiel hebben, dat meer neigt in de richting van arbeiders."Ook Joeri Staessen gaat niet akkoord met Baekes aanval op de ziekenfondsen. "Van druk vanuit de ziekenfondsen of de overkoepelende landsbonden, waar de adviserend geneesheren ten slotte op de loonlijst staan, is er hoegenaamd geen sprake."