...

Sinds mei 2012 moet de apotheker de patiënt een goedkoop geneesmiddel meegeven bij een voorschrift voor antibiotica en schimmelwerende middelen tegen een acute aandoening of wanneer de arts enkel de stofnaam op het voorschrift vermeldt. Bij andere aandoeningen kan de apotheker nog altijd een duurder geneesmiddel meegeven.De groep geneesmiddelen waarop de maatregel van toepassing is, wordt steeds groter. Intussen is al voor één op de vier producten een generisch alternatief voorhanden. Dat is drie keer meer dan tien jaar geleden.Het socialistische ziekenfonds pleit ervoor om het voorschrijven op stofnaam ook in te voeren bij het begin van een chronische behandeling en bij alle acute aandoeningen. Voor wie al behandeld wordt voor een chronische ziekte, wil het ziekenfonds niets veranderen. "Op die manier kunnen we geld opzijzetten om dure nieuwe kanker- of weesgeneesmiddelen terug te betalen", zegt topman Paul Callewaert.'Niet de apotheker beslist'Pharma.be en Febelgen, die de belangen van de farmasector verdedigen, reageren met gemengde gevoelens. "We steunen het streven naar goedkopere geneesmiddelen. Maar het is de arts en niet de apotheker die moet kunnen beslissen welk middel de patiënt meekrijgt", klinkt het. "We vrezen immers dat de apothekers of de groothandelaars de farmabedrijven tegen elkaar zullen uitspelen om kortingen te bekomen", zegt Joris Van Assche van Febelgen. "Die korting verdwijnt dan in hun zakken en dat is niet de bedoeling."