...

Het voorstel van minister Onkelinx brengt de betalingstermijn op 30 dagen, gerekend vanaf de dag nadat de verzekeringsinstelling het getuigschrift voor verstrekte hulp heeft ontvangen.Deze uniforme procedure voor alle gevallen waarin de huisarts de derdebetaler toepast, moet de toepassing van dieregeling aanmoedigen en vereenvoudigen, zo luidt het. Huisartsen hoeven zo geen onderscheid meer te maken bij de verzending van hun getuigschriften. De regeling verschijnt weldra in het Staatsblad en gaat dan in.