...

Ziekenfondsen vorderen tot 14 miljoen euro per jaar terug aan onterecht uitgekeerde sommen, zo antwoordde François Perl van het Riziv gisteren op een vraag van de N-VA in de Senaatscommissie Sociale Zaken. Onrechtmatig, stelde N-VA-senatrice dr. Elke Sleurs, want het Handvest van de Sociaal Verzekerde verbiedt terugvorderingen na een 'eigen fout'. Maar niet iedereen is het daarmee eens.14 miljoen euro?Vooreerst bestaat er onduidelijkheid over het genoemde bedrag. "Op vraag van het Riziv hebben wij een jaarlijks bedrag meegedeeld waarbij artikel 17 van het Handvest van de Sociaal Verzekerde van toepassing zou zijn", reageert Xavier Brenez, baas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. "Maar dat is geen precies cijfer, wel een ruwe schatting. Iets wat we uitdrukkelijk vermeld hebben aan het Riziv."Ook Paul Callewaert trekt het bedrag in twijfel. "Dit is al het derde of vierde cijfer dat ik hoor in deze context", aldus de algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten. "De som lijkt af te hangen van wie de micro vasthoudt. Al speelt ook het feit dat het begrip 'eigen fout' niet vastligt waarschijnlijk een grote rol."DraagkrachtBrenez en Callewaert benadrukken allebei dat ze achter de doelstelling van het Sociaal Handvest staan en dat ze rekening houden met de omzendbrief die het Riziv vorig jaar rondstuurde. (Daarin stond dat ziekenfondsen vanaf 1 september 2012 geen nieuwe procedures voor de terugvordering van onterecht uitgekeerde bedragen meer mochten opstarten.) Callewaert is het echter niet helemaal eens met dat verbod. "Versta me niet verkeerd, ik sta volledig achter de bescherming van wie in nood verkeert. In dat opzicht moet artikel 17 van het Sociaal Handvest dus ook gelden voor onterecht uitgekeerde pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, et cetera. Maar volgens mij heeft het Sociaal Handvest niet de bedoeling om mensen te beschermen die wél de draagkracht bezitten om onterecht ontvangen geldbedragen terug te betalen."Recuperatie vs. tijdige uitbetaling"Wie nu zo heftig reageert, moet trouwens beseffen dat sociale bescherming niet enkel in functie staat van recuperatie, maar ook van tijdige uitbetaling", gaat de topman van het socialistische ziekenfonds verder. "Willen we echt alle fouten vermijden, dan hebben we meer tijd nodig, zeker voor de manuele verwerkingen die er nog zijn. Maar dat zou beteken dat we bepaalde uitbetalingen moeten uitstellen, terwijl mensen die het water aan de lippen staat, die tijd niet hebben."