...

Artsen die voor het hele jaar toegetreden zijn tot het akkoord artsen-ziekenfondsen, krijgen van het Riziv een bijdragen voor hun 'sociaal statuut'. Dat bestaat ofwel uit een bedrag dat de Dienst geneeskundige verzorging overmaakt voor de verzekeringscontracten leven en/of rust en/of invaliditeit, ofwel uit een gereserveerd recht op pensioen ingeval van rust en/of overlijden.Voor volledig geconventioneerden is het bedrag van de bijdrage voor 2014 vastgelegd op 4.505,82 euro, voor gedeeltelijk geconventioneerde artsen bedraagt het 2.199,76 euro.Het basisbedrag van een gereserveerd recht op rustpensioen bedraagt op 1 januari van dit jaar 5.529,35 euro, en dat van een gereserveerd recht op overlevingspensioen 4.607,92.Het aanvraagformulier moet worden binnengestuurd vóór 30 juni en vindt u hier.