...

Volgens Itinera Institute kan de regering 283 miljoen euro aan 'quick win'-besparingen realiseren via de aangereikte ideeën. "En dat zonder aan de kwaliteit van de zorg te raken. Het gaat eerder over manieren om de zorgsector efficiënter te laten functioneren", vertelt Pieter Van Herck(1) van Itinera. Niet enkel kortetermijnmaatregelen dus, maar ook structurele ingrepen die de gezondheidszorg zelf gezond moeten maken.15 categorieënItinera verzamelde de ruim 1.800 constructieve ideeën via een online bevraging bij het brede werkveld. Van Herck: "Het was daarbij niet de bedoeling om representatieve cijfers te verkrijgen van welk percentage achter welke besparingsmaatregelen staat, maar wel om kwalitatieve ideeën te vergaren waar de regering zich door kan laten inspireren tijdens de begrotingsronde."De bezuinigingsvoorstellen zijn opgedeeld in 15 grote categorieën: (1) administratie en IT, (2) aangepastheid van zorg, (3) beleidsefficiëntie en homogeniteit, (4) betalingsmechanismen en financiering van de zorg, (5) coördinatie en samenwerking, (6) fraude, (7) gelijkheid van zorg (toegankelijkheid), (8) personeel, (9) preventie, (10) rol van de patiënt, (11) rol van ziekenfondsen, (12) technologie, innovatie en kosteneffectiviteit, (13) zorgmodel en systeembeheer, (14) zorgverschuiving en een (15) restcategorie.Ni(hi)l novi sub sole...Tussen de verzamelde ideeën zitten overigens heel wat suggesties die al herhaaldelijk werden voorgesteld in onze krant: opwaardering van de huisartsengeneeskunde, verminderde werkingskosten van de ziekenfondsen, meer investeringen in preventie, verminderde administratieve belasting, betere samenwerking tussen de verschillende zorgactoren, responsabilisering van patiënten, enzovoort. Tot nog toe hadden de beslissingsorganen daar geen oren naar. Misschien helpt het dat het voorstel nu via Itinera komt?