...

De auteurs hebben de lengte van de telomeren gemeten bij 92 gezonde Afro-Amerikanen van 30-50 jaar uit verschillende milieus. Telomeren zijn de uiteinden van de chromosomen die het DNA van de cellen beschermen. Die telomeren zijn een goede indicator van de fysiologische leeftijd. Een verkorting van de telomeren houdt immers een hoog risico op leeftijdgebonden ziekten zoals artrose en alzheimer in. De vrijwilligers werden ook ondervraagd over wat ze in hun dagelijkse leven meemaakten en vooral de discriminatie en racistische handelingen waar ze eventueel het slachtoffer van zijn geweest. Er werd een correlatie vastgesteld tussen kortere telomeren en "blootstelling" aan racisme, maar alleen bij de proefpersonen die blijk gaven van een impliciete raciale bias (tegen zwarten). (referentie: American Journal of Preventive Medicine, februari 2014, DOI:10.1016/j.amepre.2013.10.020)