...

De discussie over het al dan niet verplichten van een cardiale screening voor jonge voetballers laaide vorige week opnieuw op in de algemene pers. De vereniging SKA (Sport- en KeuringsArtsen) hield zich bewust afzijdig. Ze hoopt binnenkort een preventieprotocol te kunnen voorstellen dat meer omvat dan enkel hartscreening en dat bedoeld is voor alle sportfederaties.De Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen vzw SKA werkt al een hele poos aan een preventieprotocol voor sportertjes. Door de ruime mediabelangstelling voor het thema, lijkt dat protocol er nu sneller te komen dan verwacht. SKA-voorzitter Dr. Tom Teulingkx hoopt het eind deze of begin volgende week - samen met alle partners - officieel te kunnen voorstellen. "We zitten in een beslissende fase", aldus Dr. Teulingkx. "Maar we willen er pas mee naar buiten komen als alles afgerond is. Daarom hielden we ons de afgelopen dagen bewust afzijdig van de discussie in de pers." PaniekDe media-aandacht volgt vooral de emoties van de dag, merkt SKA op. Logisch ook, een sterfgeval van een jonge sporter beroert immers de gemoederen. Teulingkx: "Maar het kan onze bedoeling niet zijn om een richtlijn voor te dragen die gebaseerd is op paniek. Wij hebben ons daarom in stilte beziggehouden met de uitwerking van een uitgebreid en gefundeerd protocol."De voorzitter van de Vlaamse vereniging voor sportartsen benadrukt de wetenschappelijke fundering van het voorstel dat op tafel ligt. "Vijftien cardiologen van de verschillende Vlaamse universitaire ziekenhuizen hebben zich over het onderwerp gebogen en hebben de bevindingen uit de literatuur aan hun expertise getoetst. Daaruit is dan een protocol gedistilleerd." Teulingkx voegt er nog aan toe dat ook professor Brugada achter de visie van SKA op preventieve screening staat. "Wij hadden al een constructief gesprek en hopen hem nu mee aan boord te krijgen."Breed eerstelijnsprotocolNaast de wetenschappelijke gegrondheid van het voorstel, is ook de haalbaarheid van belang. "We hebben ervoor proberen te zorgen dat het voorstel aanvaardbaar was voor zowel de maatschappij - qua kosten en qua frequentie van screening - als voor de individuele sporter - die op zijn minst een deel van de kostprijs op zich zal moeten nemen", legt Teulingkx uit. "Belangrijk is dat het om een eerstelijnsprotocol gaat, dat bovendien erg breed is. Naast een cardiale screening omvat het ook een orthopedische controle, een pneumologische screening... Én het is bedoeld voor sporters van alle soorten en maten: jongeren en ouderen, amateurs en liefhebbers, en dat ongeacht de sporttak."SKA overlegde al met enkele ziekenfondsen over de invulling van de financiering. Gisteren was de vereniging te gast op het kabinet van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA), en er staan ook gesprekken op de agenda met het kabinet van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen. Teulingkx: "En als alles goed gaat, kunnen we eind deze of begin volgende week een officiële persmededeling de wereld insturen."Baeke: 'Toegankelijk voor iedereen'Een belangrijke partner van SKA is het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen. Ondervoorzitter van het SVH Dr. Rufy Baeke benadrukt dat zijn syndicaat het voorstel van SKA voluit steunt. "Wij hebben ons evenwel niet willen moeien met het opstellen van het protocol zelf. Waar wij mee willen voor zorgen, is dat de screening voor iedereen toegankelijk is aan dezelfde zachte voorwaarden. Ook voor zij die uit een familie komen die het financieel moeilijk heeft. Dat kan als verschillende partijen een bijdrage leveren - ook de ziekenfondsen en de clubs zelf.