...

De resolutie in de Senaat van CDH-senator André du Bus de Warnaffe komt er nadat in het najaar 2012 al een symposium in het Parlement werd georganiseerd waarin het belang van de biosimilars werd belicht. Het toenemend gebruik van biologicals gaat immers steeds meer wegen op de uitgaven in de gezondheidszorg.OnbenutBiosimilars zijn de generieken van de biologicals. Deze goedkopere versies van originele producten kunnen een belangrijke besparing opleveren. Er zijn vandaag al drie biologicals in ons land waar biosimilars voor beschikbaar zijn: erytropoëtine, somatropine en filgrastim.Samen zijn ze jaarlijks goed voor 54 miljoen euro uitgaven in de gezondheidszorg. Maar de goedkope biosimilars worden bijna niet gebruikt. Een belangrijke mogelijkheid om te besparen wordt dus niet benut. En daar wil de resolutie verandering in brengen.AanmoedigingIedere vergelijking gaat mank, zeker die van de biosimilars met generieken. Biologicals zijn erg complexe moleculen, die mede met behulp van levende cellen worden geproduceerd. Een exacte kopie maken is niet haalbaar, een zekere variabiliteit is inherent aan het proces.Een biosimilar moet daarom grondig worden getest voordat hij op de markt komt, en de ontwikkeling ervan is een zeer kostelijk project. De resolutie vraagt dan ook dat het beleid van de overheid de ondernemingen aanmoedigt om in deze markt te blijven investeren.Actieve ondersteuningSenator André du Bus de Warnaffe vraagt concreet dat de regering: de remmen wegneemt voor het gebruik van biosimilars in ziekenhuizen; de wet versoepelt zodat biosimilars ook in publieke officina's verkrijgbaar worden; "speficieke minimale voorschriftendoelstellingen" voorstelt om voorschrijvers, ook in ziekenhuizen, aan te moedigen goedkopere middelen te gebruiken; de criteria voor de terugbetaling van biosimilaire geneesmiddelen aanpast; bij het vastleggen van het terugbetalingspeil voor de biosimilar rekening houdt met de gedane investeringen. De CDH-senator meent dat het FAGG moet zorgen voor "de actieve en nauwgezette verspreiding van objectieve informatie". Verder vraagt hij voor biosimilars de toepassing van de Europese Transparantierichtlijn, waardoor terugbetalingsautoriteiten niet meer de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid beoordelen voor middelen die al de nodige procedures hebben doorlopen en bijvoorbeeld van het EMA al een vergunning kregen voor de markt.FebelgenHet FeBelgen juicht in een persbericht het 'voorstel van resolutie' toe. Afgevaardigd bestuurder Joris Van Assche stelt dat biosimilars letterlijk levensnoodzakelijk zijn: "Dankzij de goedkope biosimilars is men in staat bepaalde patiëntengroepen te behandelen die voorheen uit de boot vielen door allerlei budgettaire restricties."