...

In 2014 start de screening van meer dan 1,9 miljoen Vlamingen op colorectaal carcinoom. De campagne zal twee jaar duren. Men hoopt zo 400 sterfgevallen per jaar te voorkomen.Alle Vlamingen tussen 50 en 74 jaar - zowat een derde van de bevolking - zal in de loop van 2014 of 2015 een uitnodiging ontvangen om aan de screening deel te nemen, samen met het nodige materiaal om een monster voor de iFOBT naar het laboratorium terug te sturen. Voor deze methode werd gekozen na de proefprojecten met 19.500 personen die in 2009 plaatsvonden in Borgerhout, Schilde en Vosselaar.Daar bleek dat de respons veel groter was wanneer de deelnemers het monster zelf konden insturen, dan wanneer ze eerst nog eens een bezoek aan de huisarts moet brengen.Jaarlijks krijgen naar schatting 5.000 Vlamingen te horen dat ze darmkanker hebben, en sterven er zo'n kleine 2.000 aan de aandoening. Een goed opgezet screeningsprogramma kan de mortaliteit met 20% verminderen. In Vlaanderen zou men dus een 400-tal sterfgevallen kunnen vermijden.Darmkankerspecialist Luc Colemont schrijft op zijn blog dat het moedig is van minister Vandeurzen om in deze periode van besparingen toch het licht op groen te zetten voor de campagne. Hij vindt het ook goed dat men nog zo een twee jaar de tijd neemt om de campagne voor te bereiden. Patiënten kunnen ondertussen ook bij hun huisarts terecht en een preventief onderzoek aanvragen in uitvoering van het gmd-plus.De Vlaamse regering wil de aanloopperiode gebruiken voor de voorbereiding van de eigenlijke campagne, overleg met partners, concertatie met de federale overheid en het Riziv, en onderzoek naar het optimaliseren van de kwaliteit.Voor hoogrisicogroepen (erfelijke vormen, inflammatoire darmziekte) komt er een apart screeningsprogramma.