...

Sciensano lichtte de gepseudonimiseerde gegevens door uit de databank voor de contacttracing met de resultaten voor tests op covid, dat voor de periode van 25 januari tot 24 juni van dit jaar.Gepseudonimiseerd wil zeggen men nog kan zien dat gegevens dezelfde persoon betreffen, maar dat die persoon in kwestie wel anoniem is gemaakt.In de door Sciensano onderzochte periode werd er voor contacttracing geen onderscheid gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen. Een persoon met een hoogricicocontact moest sowieso in quarantaine gaan en kreeg twee keer een pcr-test.InfectierisicoSciensano vergeleek de kans op een positieve test bij hoogrisicocontacten die gevaccineerd waren en bij hoogrisicocontacten die nog geen vaccin hadden gekregen.Bij de ongeveer 8.000 personen die volledig gevaccineerd waren (14 dagen na de tweede dosis) bleek de kans op besmetting na een hoogrisicocontact 74 tot 85% kleiner dan bij personen die nog helemaal geen vaccin hadden gekregen (meer dan 280.000 personen in de databank in de betreffende periode).Maar deze conclusie heeft alleen betekenis voor de mRNA-vaccins, stelt Sciensano. Het aantal mensen in de analyse die al volledig gevaccineerd waren met het AstraZeneca-vaccin of met dat van Johnson and Johnson was te klein om er iets betrouwbaar over te kunnen zeggen.De bescherming die volledige vaccinatie bood kon in de studie niet worden onderscheiden van de bescherming die het eerder doormaken van de infectie bood.TransmissieDe studie van Sciensano vergeleek ook de kans dat een gevaccineerd persoon de ziekte doorgaf aan een hoogrisicocontact, met het risico dat een ongevaccineerd persoon een hoogrisicocontact bleek besmet te hebben.Er waren een kleine duizend volledig gevaccineerde 'indexpersonen' in de analyse, tegenover meer dan 126.000 niet-gevaccineerde indexpersonen.De kans dat een indexpersoon die volledig gevaccineerd was een hoogrisicopersoon besmet had, bleek 52 tot 62% kleiner dan de kans dat een niet-gevaccineerd persoon het virus door had gegeven.De actuele waarde van de conclusie is wel beperkt omdat de analyse is uitgevoerd voor een periode dat in België de alfavariant van Sars-CoV-2 nog dominant was. Sciensano zal de analyse moeten herhalen om te zien wat die geeft voor de deltavariant.De populatie uit de woonzorgcentra is niet in deze analyse inbegrepen.Belangrijk is ook dat volledige gevaccineerde personen volgens de studie het virus toch nog wel kunnen doorgeven, ook onder elkaar - al gebeurt dat veel minder.Regels blijven er dus voor iedereen.Het onderzoek van Sciensano werd gepubliceerd in Vaccine.