...

Het is een echt titanenwerk geworden. Door genoomwijde associatiestudies van 36.989 patiënten met schizofrenie en 113.075 gezonde vrijwilligers hebben de wetenschappers 108 specifieke loci in het humane genoom ontdekt die geassocieerd zijn met het risico op schizofrenie, waarvan 83 nieuwe loci. De associaties betroffen meestal genen die worden teruggevonden in de hersenweefsels, vooral genen die te maken hebben met de informatieoverdracht tussen neuronen en die een rol spelen bij essentiële functies voor het geheugen en het leerproces. Ook blijken genen die actief zijn in het immuunsysteem, geassocieerd te zijn met een hoger risico op schizofrenie. Dat zou erop wijzen dat schizofrenie mogelijk minstens ten dele een auto-immuunziekte is. Tot slot is er nog het DRD2-gen, dat codeert voor de receptor voor dopamine. (Dopaminereceptoragonisten worden gebruikt bij de behandeling van schizofrenie.) De ontdekking geeft ons een beter inzicht in de oorzaken van die complexe aandoening en zou ook een beslissende stap kunnen blijken bij het diagnosticeren van schizofrenie en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen op maat.