...

De bedoeling van BeNeLuxA is om, door samen te onderhandelen, nieuwe, innoverende geneesmiddelen sneller toegankelijk te maken voor patiënten in de deelnemende landen - tegen een aanvaardbare prijs.Maar BeNeLuxA doet ook aan horizon scanning, zodat het beleid zich beter kan voorbereiden op nieuwe ontwikkelingen. Het instituut brengt in kaart welke innoverende - en vaak bijzonder dure - middelen eraan komen. De samenwerkende landen delen ook bepaalde data en zetten samen Health Technology Assessments op.Op de website - www.beneluxa.org - kan het publiek documenten over het beleid en de behaalde resultaten vinden, naast (wetenschappelijke) rapporten. De website dient ook als informatiepunt voor farmaceutische bedrijven die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden om te onderhandelen. En is een uithangsbord naar andere landen toe, die mogelijk geïnteresseerd zijn om tot de samenwerking toe te treden.