...

Sinds 2017 wordt zogenaamde 'oncofreezing' terugbetaald. Zonder terugbetaling spreken we voor het invriezen van voortplantingsmateriaal over prijzen tussen de 1.300 en 3.400. In de meeste gevallen ging het over patiënten met een kwaadaardige hematologische aandoening zoals leukemie of lymfoom. Andere veel voorkomende aandoeningen waren borstkanker en teelbalkanker. Vooral vrouwen blijken gebruik te maken van de techniek (347 tegenover 177 mannen). Uit de cijfers van het Riziv blijkt verder dat ook jongeren gebruik maakten van de mogelijkheid: van de 524 patiënten waren er 73 jonger dan 16 jaar.Op de Dag tegen Kanker (17 oktober) kwam minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) op Radio 1 toelichting geven bij de cijfers. Gevraagd naar of de techniek genoeg bekend is, gekeken naar het totaal aantal kankerpatiënten, antwoordde De Block dat ze de terugbetaling vorig jaar uitbreidde naar drie bijkomende patiëntengroepen (1). "Wij doen er alles aan om mensen duidelijk te maken dat zij daar niet voor hoeven te betalen".De absolute prioriteit in de strijd tegen kanker is nog volgens de minister dat de patiënt de beste kwaliteit van behandeling krijgt en dat behandelingen betaalbaar blijven. Dat laatste is een uitdaging, erkent de minister. Verder wijst ze op het belang om ethische kwesties bespreekbaar te maken, zoals genetische informatie. Last but not least beklemtoont de minister het belang om budgetten te blijven vrijmaken voor innovatie. Naar de volgende regering toe, formuleert ze het voorstel om een vast percentage van de groeinorm te investeren in die innovatie. "Het is erg belangrijk dat om dit percentage vast te leggen", aldus De Block, "vandaag kunnen we al veel maar het is nooit genoeg, we moeten die kwaaie ziekte met de wortel uitroeien."Het is geen geheim dat De Block in die nieuwe regering haar werk graag zelf zou verder zetten. De onderhandelingen verlopen tot op heden echter "stilletjes", aldus de minister, die in eenzelfde adem beklemtoont dat "dit land echt een nieuwe regering nodig heeft". De vraag of ze geweigerd heeft om minister te worden in de Vlaamse regering, ontweek de Open VLD-politica. "Wij hebben nog altijd veel werk, ook in lopende zaken en ik laat mijn mensen niet in de steek. Ik heb gekozen voor dit departement, het was mijn droomdepartement en ik zal er tot de laatste dag blijven werken."(1) Vrouwen met een borderline eierstoktumor, patiënten die een bloedstamcel-transplantatie moeten ondergaan omwille van zeldzame bloedziektes zoals thalassemie of sikkelcelanemie en mannen met teelbalkanker die enkel chirurgie moeten ondergaan, zonder aanvullende chemo- of radiotherapie.