...

Dokter Rob Van de Oever vierde op vrijdag 7 september zijn carrière van 35 jaar als topadviseur in de ziekteverzekering. De directeur strategie van de CM bereikte in juni de pensioengerechtigde leeftijd maar wist de talrijke aanwezigen vooral te vertellen dat hij gewoon doorgaat.De kleurrijke dokter Van den Oever een sleutelfiguur in de Belgische gezondheidssector noemen is een understatement. Weinigen beheersen zoals hij de mechanismen van de ziekteverzekering tot in haar fijnste mazen en vezels. Experts van zijn kaliber die het bovendien nog fraai geformuleerd krijgen, zijn dun gezaaid.Gentleman doctorToen Van den Oever eind vorig jaar te gast was in de Pharma Excutive Club die Artsenkrant host, werd hij er als een 'gentleman doctor' geïntroduceerd. Dat typeert hem niet volledig. Een gentleman is hij zeker, maar dan één die nooit verlegen zit om een kwinkslag en ook wel eens provocerend uit de hoek durft te komen.Van den Oever opereert zoals de andere CM-bonzen vanuit de Aeropolisbuilding aan de Haachtsesteenweg. Decennialang had hij zitting in alle denkbare commissies in het Riziv maar ook daarbuiten. Hij staat bekend als nomenclatuurspecialist, was betrokken bij belangrijke ziekenhuisfusies en kent als geen ander de weg naar de politieke kabinetten. Van den Oever vierde zijn 'pensionering' in een erg divers gezelschap. "De viering was bedoeld als signaal en eerbetoon aan iedereen met wie ik de afgelopen 35 jaar heb samengewerkt, om hen te vertellen dat ik gewoon doorga", zegt de jubilaris aan Artsenkrant. "Ik heb op 21 juni de kaap van 65 gerond maar op basis van een voor mij wat gemakkelijker overeenkomst en op uitdrukkelijk verzoek van de CM zal ik voor onbepaalde duur verder zitten in de meeste raden en commissies waar ik in zat."Behendig stuurmanNamens het Riziv hield administrateur-generaal Jo De Cock een etymologisch geïnspireerde speech. "Zijn naam doet vermoeden dat hij aan de wal, aan de oever staat. Niets is minder waar. Als een behendige stuurman kiest hij voor de diepe en ondoorgrondelijke wateren van het estuarium van de gezondheidszorg", vatte De Cock treffend samen. "Rob of Robert betekent 'schitterend en stralend door roem'. Rob straalt vandaag en is in de gezondheidszorg beroemd, zij het dat hij in sommige geledingen eerder berucht is."