...

Een FAQ-lijst op de website van het Riziv? Goed idee, maar misschien moet er ook eens gedacht worden aan de vele artsen die niet zo internet-minded zijn en die niet alle dagen de sites van het Riziv en van het Staatsblad afschuimen. Want tot op vandaag, zo stipt de Franstalige huisartsenbond GBO aan, heeft het Riziv de voorschrijvers nog geen rondzendbrief gestuurd, terwijl de nieuwe regelgeving wel al sinds afgelopen vrijdag in voege is.Misverstanden De vragenlijst op de Riziv-website geeft alvast een antwoord op een reeks vragen die radiologen en voorschrijvers zich vaak stellen. Een eerste situatie: u bent radioloog en krijgt een patiënt over de vloer met een voorschrift dat niet strookt met de nieuwe regels. Als die aanvraag is opgesteld na 1 maart, is ze niet geldig. Dateert ze al van vroeger, dan is ze wel perfect in orde. Nog een voorbeeld: u wenst als voorschrijver meerdere onderzoeken aan te vragen. Kan dat op één formulier? Als het gaat om hetzelfde klinische probleem, luidt het antwoord bevestigend. Zijn er verschillende klinische problemen in het spel, dan moet u een apart formulier gebruiken per diagnostische vraag.Een andere vaak voorkomende vraag: is het formulier als dusdanig verplicht of mag u een andere opmaak gebruiken, voor zover alle elementen van het Riziv-document er maar op voorkomen? U mag wel degelijk uw eigen formulieren gebruiken mits aanvulling van de ontbrekende elementen - manueel of op een bijkomend blad. Een bepaling die in de praktijk wellicht nog tot heel wat misverstanden zal leiden. Met uiteindelijk steeds het risico dat de patiënt zijn terugbetaling misloopt als de aanvraag niet volgens de regels is opgesteld. Probeer overigens niet bij het Riziv aan te kloppen voor een pakketje gedrukte aanvraagformulieren, want dat is niet voorzien. Sla dus alvast voldoende inktpatronen in om het formulier van de Riziv-website af te drukken.Trek uw plan Voor wat de reeds ondergane onderzoeken betreft die u als voorschrijver op het aanvraagdocument dient te vermelden: uiteraard kan het Riziv niet van u verwachten dat u op de hoogte bent van onderzoeken die de patiënt heeft gehad in een ander ziekenhuis, bijvoorbeeld. Om daaraan tegemoet te komen, is er binnenkort een 'server medische beeldvorming' ter beschikking in het kader van eHealth, waarin u de nodige informatie kan opzoeken. In afwachting daarvan wordt u verondersteld uw plan te trekken... Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen ten slotte klaagt aan dat de nieuwe regeling - die voorzien is in de conventie - al van kracht is terwijl het akkoord artsen-ziekenfondsen nog door de artsen moet worden goedgekeurd...France Dammel/Veerle Caerels