...

De ministerraad keurde vanochtend (12/5) de aankoop van het Galileïgebouw goed. De verhuis van de drie instellingen komt volgens minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) de samenwerking ten goede.Op strategisch vlak moet die de coördinatie van het beleid tussen deze verschillende instellingen versterken. Op operationeel niveau kunnen processen en activiteiten beter op elkaar afgestemd worden, en zelfs gedeeld.De drie instellingen kunnen daarnaast samen ondersteunende diensten uitbouwen - voor het technisch beheer van het gebouw, de ICT en voor vertalingen.Voor de burger moet het samenbrengen van de instellingen al bij al meer duidelijkheid brengen. Voor de werknemers biedt het 'nieuwe' gebouw meer comfort, waarbij er een nieuwe - 'gezonde' en 'duurzame' - manier van werken komt.Men gaat er ten slotte van uit dat het delen van de infrastructuur ook financiële winst biedt.Het Galileïgebouw ligt op de Kleine Ring van Brussel, tussen de Kruidtuin en het Quetelet-plein. Het behoorde samen met het Pachecogebouw en de Rogiertoren aan Belfius toe.