...

Onderzoekers aan de Bethesda University in Maryland kwamen tot die conclusie nadat ze 5.620 personen tussen 33 en 65 jaar gedurende 25 jaar gevolgd hadden. In de loop van de studie moesten de deelnemers onderzoeken ondergaan om migraine en/of symptomen van de ziekte van Parkinson op te sporen. De wetenschappers kwamen tot de vaststelling dat mensen met migraine met aura twee keer meer risico liepen om de ziekte van Parkinson te krijgen dan mensen die geen hoofdpijn hadden. In totaal ontwikkelde 19,7% van de patiënten met migraine met aura de ziekte van Parkinson, tegenover 12,6% van de andere migrainepatiënten en 7,5% van de mensen zonder migraine. Prof. Ann Scher legt uit dat de migrainesymptomen zoals overmatig geeuwen, misselijkheid en braken mogelijk verband houden met de stimulatie van de receptor voor dopamine, een neurotransmitter die een rol speelt bij de controle van de bewegingen. De ziekte van Parkinson wordt op haar beurt gekenmerkt door een daling van de dopamineproductie in de hersenen.