...

Vorsers van de Universiteit van Bremen hebben de gegevensbank van drie Duitse verzekeraars tussen 2004 en 2008 doorgenomen en daarbij vooral gekeken naar de 2.227 beroepsmuzikanten van 19 tot 66 jaar. Het verdict is alarmerend: de muzikanten lopen een bijna viermaal hoger risico op doofheid als gevolg van lawaai dan de rest van de actieve bevolking en ze lopen 57% meer kans op persisterend oorsuizen dan mensen die dat beroep niet uitoefenen. Dat geldt voor alle instrumenten, te oordelen naar de resultaten van metingen van de geluidsintensiteit. Gezien het hoge aantal muzikanten en de invloed van de gehoorschade op de beroepsactiviteit en de levenskwaliteit aarzelen de auteurs van de studie niet om te spreken van een echt probleem voor de volksgezondheid. Ze raden muzikanten aan om oorstoppen met akoestische filters te dragen, zowel tijdens repetities als tijdens concerten, ongeacht het instrument en de muziekstijl, en ze raden aan om geluidsschermen te plaatsen tussen de verschillende secties van het orkest. (referentie: Occupational & Environmental Medicine, 30 april 2014, DOI:10.1136/oemed-2014-102172)