...

De nadruk wordt meer gelegd op een praktische aanpak van de desbetreffende stoornissen, zodat niet alleen cardiologen en elektrofysiologen er wat aan hebben, maar ook huisartsen en geriaters bijvoorbeeld. De auteurs noemen de richtlijnen "gebruiksvriendelijker". Dit is de eerste herziening sinds 2007 en het is de vrucht van een samenwerking tussen meer dan 70 artsen, onder wie een task force van 18 cardiologen die gespecialiseerd zijn in dat domein. 26 terreinexperts hebben de teksten doorgenomen en alles werd gesuperviseerd door het Committee for Practice Guidelines (CPG) van de ESC.