...

Cognitieve stimulering heeft een gunstig effect op demente patiënten. Dat is meetbaar voor het geheugen en het denken, maar ook voor de kwaliteit van het leven. Dat besluiten Cochrane-researchers op basis van een systematische analyse van 15 studies.De Cochrane-review analyseerde de resultaten van 15 RCT's. De conclusies zijn zo gebaseerd op een totale populatie van 718 mensen met milde tot matig ernstige symptomen van dementie. Het ging vooral om patiënten met de ziekte van Alzheimer, of personen met vasculaire dementie. Warm aanbevolen De participerende patiënten werden in kleine groepen behandeld, door middel van uiteenlopende activiteiten. Die konden gesprekken, woordspelletjes, muziek, koken en zo voorts omvatten. De activiteiten werden speciaal uitgekiend om het denken en het geheugen te stimuleren.De uitkomsten in deze populatie werd vergeleken met controlegroepen die standaardtherapie kregen zoals standaardmedicatie - of soms ook alternatieve activiteiten aangeboden kregen, zoals televisiekijken of lichaamsbeweging. Dat cognitievestimulatietechnieken een gunstig effect hebben op het geheugen en het denken, en de ontwikkeling van dementie vertragen, is wat algemeen wordt waargenomen. Recente aanbevelingen leggen ook de nadruk op het belang van deze behandelingsmethoden. Deze Cochrane-review bevestigt dus al een bestaande praktijk.LevenskwaliteitVaak wordt evenwel gevreesd dat cognitieve stimulering een minder gunstig effect heeft op de kwaliteit van het leven - en hier biedt deze systematische review wat nieuws. De effecten van deze interventies zijn wel het meest uitgesproken voor cognitieve taken. De verbetering op tests voor het cognitieve functioneren kon zelfs waargenomen worden tot drie maanden na de behandeling. Maar in een beperkt aantal studies werd ook een gunstige invloed vastgesteld op de sociale omgang, de communicatie, de kwaliteit van het leven en het welzijn van de patiënt. Dat volgens zelfgerapporteerde schalen of beoordelingen door de zorgverleners.De Cochrane-review vestigt daarbij de aandacht op een interessant spoor: het trainen van de mantelzorg in cognitievestimulatietechnieken. Mensen uit de omgeving van de patiënt kunnen dergelijke technieken volgens één studie makkelijk toepassen zonder dat dit voor hen een extra belasting vormt.