...

Niet alleen de resistentie tegen het antibioticum claritromycine nam drastisch toe, maar ook deze tegen levofloxacine en metronidazol. De gewenning aan claritromycine is het grootst in Zuid-Italië (36,9%), Kroatië (34,6%) en Griekenland (30%). Helemaal onder in de rij staat Denemarken, met slechts 5%. België hangt ergens in het midden met een resistentie van 17,4%. Nederland doet het een pak minder slecht dan ons land met 9,2%.Helicobacter pylori is ongeveer de meest voorkomende boosdoener voor maaginfecties. Ongeveer de helft van de wereldbevolking krijgt er vroeg of laat mee af te rekenen. Veel mensen hebben er echter geen last van. Uitzonderlijk kan de ontsteking tot een maagzweer leiden. Wel vormt de bacterie de belangrijkste risicofactor voor maagkanker, wat de op twee na voornaamste reden van sterfte is wereldwijd. OverconsumptieResistentie ontstaat wanneer bacteriën door antibiotica niet meer vernietigd kunnen worden. Aan de basis hiervan ligt overconsumptie. Teveel mensen gebruiken antibiotica immers tegen aandoeningen als verkoudheid en griep. Ook ontbreken er in bepaalde landen strategieën om het verbruik in te dijken. Wereldwijd is antibioticaresistentie een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Al in 2017 kende de Wereldgezondheidsorganisatie de claritromycine-resistentie een hoge prioriteit toe voor onderzoek en ontwikkeling. Ook hoofdonderzoeker Francis Megraud, professor bacteriologie aan de universiteit van Bordeaux, waarschuwt dat "er steeds minder behandelingsopties zullen zijn voor H. pylori indien er geen nieuwe behandelingsstrategieën ontwikkeld worden."(gebaseerd op persbericht van ipsnews.be d.d. 21/10/2019)