...

Om het aantal orgaandonoren in ons land op te krikken, wil CD&V mensen de kans geven om zich als orgaandonor te registreren wanneer ze hun rijbewijs aanvragen. Op die manier wordt meteen een groot deel van de bevolking bereikt.CD&V-kamerleden Nathalie Muylle en Jef Van den Bergh wijzen erop dat momenteel meer dan 1.250 patiten wachten op een transplantatie, maar dat door een tekort aan organen de wachttijden oplopen en de sterftecijfers toenemen.Om dat tekort weg te werken, pleiten de twee ervoor om de registratie als orgaandonor mogelijk te maken bij de rijbewijsaanvraag. "Ieder jaar behalen meer dan 130 000 kandidaat-bestuurders hun rijbewijs. Er zou dus een grote groep van de bevolking bereikt worden", argumenteert Van den Bergh. Door het voorstel te lanceren, hopen beide kamerleden ook dat het thema beter bespreekbaar wordt.Opting outIn België geldt het optingouprincipe voor orgaandonatie: iedere Belg is donor, tenzij hij/zich daar expliciet tegen verzet. De praktijk leert echter dat artsen bij het overlijden steeds te toestemming van de familieleden vragen. Volgens de twee CD&V-kamerleden verzetten zij zich in 15 tot 20% van de gevallen.Wie wil voorkomen dat de mening van de familie gevraagd wordt, kan zich via een wilsverklaring uitdrukkelijk als kandidaat-donor opgeven bij het gemeentebestuur. Maar, zo vinden beide CD&V'ers, die drempel is te hoog. NVA-senator Louis Ide wees al eerder op dat probleem. Hij pleitte toen voor een registratie van orgaandonoren bij de huisarts in plaats van bij het gemeentebestuur.Momenteel zijn iets meer dan 120.000 landgenoten geregistreerd als kandidaat-donoren. Dat is nog steeds onvoldoende om aan de vraag te voldoen. In 2010 werden bijvoorbeeld slechts 263 effectieve donaties gedaan.