...

Minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) motiveert de maatregel door te verwijzen naar Europa. De EU harmoniseerde het regelgevend kader met betrekking tot klinische proeven. Daardoor dreigt ons land een deel van zijn aantrekkingskracht te verliezen als bestemming om klinisch onderzoek uit te voeren."Als extra stimulans om de competitiviteit van ons land te verhogen, besliste de regering de evaluatie van de aanvragen voor klinische proeven kosteloos te maken voor de ziekenhuissector en de farma-bedrijven, aldus De Block in een mededeling. De innoverende farmaceutische industrie is alvast opgezet met de maatregel. "Het is een belangrijk signaal," zegt Stefaan Fiers van pharma.be, de algemene vereniging van de geneesmiddelenindustrie. Hij wijst erop dat België reeds een sterke positie inneemt op het vlak van de klinische studies.Fiers: "Die leidende rol wordt door deze beslissing verder ondersteund. Hierdoor wordt ons land namelijk nog aantrekkelijker als bestemming om klinische studies uit te voeren. Mogelijke financiële hindernissen werkt de regering nu immers weg," licht hij toe. Fiers wijst op de bredere context. "Samen met de nieuwe wet die de regering eind april goedkeurde en die onder meer snelle goedkeuringstermijnen voor fase I-studies garandeert, gaat het hier om een totaalpakket," zegt hij. "Er werd ook een nationaal college opgericht en het is de bedoeling de evaluaties te vereenvoudigen, onder meer door de werking van de ethische comités te controleren", dixit Stefaan Fiers. Volgens een artikel dat eerder in de Morgen verscheen, werden er in 2016 507 nieuwe klinische studies opgestart. De evaluatie van de aanvraag voor een klinische proef fase I zou volgens hetzelfde artikel 5.507,23 euro kosten.Stefaan Fiers besluit: "We gaan dit zeker in de verf zetten in onze communicatie naar de hoofdkwartieren van de bedrijven. Zo kunnen we België aanprijzen als bestemming voor toekomstige klinische studies."