...

De GEES bestaat uit experts inzake de pandemie enerzijds, en de maatschappelijke en economische gevolgen ervan anderzijds.De leden zijn Erika Vlieghe, Emmanuel Andre, Inge Bernaerts, Mathias Dewatripont, Marius Gilbert, Niel Hens, Céline Nieuwenhuys, Johnny Thijs, Marc Van Ranst, Pierre Wunsch. Zij konden op hun beurt verder advies inwinnen van andere experts.Op basis van deze adviezen en van andere overwegingen besliste de federale regering, uitgebreid met de ministers-presidenten, de voorbije maanden in consensus over de versoepeling van de noodmaatregelen."De premier acht het opportuun de adviezen ter inzage aan te bieden nu vandaag, maandag 8 juni, fase 3 van het afbouwplan in werking treedt en het dieptepunt van de crisis dus achter ons ligt", zo luidt de mededeling van de regering. Hieronder vindt u de rapporten met een koppeling.