...

Gerechtspsychiaters die jarenlang moeten wachten tot de overheid hun erelonen en onkosten uitbetaalt, het is een oud zeer. Maar de regering geeft geen krimp. Er is geen geld om de tarieven op te trekken, zegt ook nu weer minister van Justitie Turtelboom.Forensische psychiaters die hun beklag maken over de achterstallige betaling van hun (veel te lage) honoraria en kostennota's, ze duiken met de regelmaat van een klok op in de media. Een Waalse gerechtspsychiater werd door openstaande rekeningen zo tot wanhoop gedreven dat hij in staking ging. Het zijn toestanden die je eerder verwacht in Albanië of Roemenië.Heel wat moegetergde deskundigen hebben intussen afgehaakt. De inertie van de overheid is nog het meest schrijnende aan dit hele verhaal. De opeenvolgende justitieministers, bevoegd voor het wettelijk kader waarin gerechtspsychiaters werken, blijven doen alsof hun neus bloedt. Zo blijkt ook nu weer uit het antwoord van Annemie Turtelboom (Open VLD) op een vraag van N-VA-senator Louis Ide.Geen aanpassingTurtelboom erkent weliswaar het probleem: "Er is inderdaad een stijging in het aantal deskundigen die niet langer willen werken voor Justitie omwille van de lage verloning en een gebrek aan erkenning", zei ze in de Senaat. Maar dan vervolgt ze laconiek: "Gezien de budgettaire situatie is er momenteel niets voorzien in een aanpassing van de tarieven voor gerechtspsychiaters."Volgens Turtelboom is het budget van de gerechtskosten moeilijk beheersbaar en groeit het exponentieel. "De budgettaire marge is zo klein dat het niet opportuun is om momenteel de tarieven op te trekken." Voor een psychiatrisch onderzoek in strafzaken krijgt een expert bij ons een forfaitair bedrag van 355 euro, ongeacht de grootte van het dossier en de 'workload'. Een eenvoudig dossier brengt al gauw 12 uur werk met zich mee (uurloon: 29,6 euro), een iets moeilijker dossier 16 uur (uurloon: 22,2 euro) en een zeer complex dossier 24 uur (uurloon: 14,8 euro per uur).Lege potIn principe geldt een betalingstermijn van vier maanden, maar in de praktijk duurt het vaak twee tot drie jaar voor Justitie met het geld over de brug komt. Verwijlintresten worden niet toegekend. Soms worden de experten zelfs niet meer uitbetaald als de 'pot' voor de gerechtskosten leeg is. In Nederland verdient een deskundige in strafzaken gemakkelijk vier tof vijf keer meer dan in ons land.